1. Opracowania muzyczne tekstów literackich wszelkiego rodzaju na zamówienie autorów (do istniejącego tekstu).

2. Pisanie na zamówienie piosenek, pieśni na zadany temat ( tekst i muzyka).

3. Komponowanie piosenek do przedstawień teatralnych d;a dzieci i dorosłych.

4. Opracowanie materiału słowno- muzycznego na wieczorki poetyckie, wernisaże malarskie, wg określonego tematu.

Koszty zależne od rodzaju zamówienia, do indywidualnego uzgodnienia.